Εν μέσω μιας κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας, η οποία είναι απόρροια του καπιταλιστικού συστήματος και της δημοκρατίας των ολίγων υπάρχει η ανάγκη για συγκρότηση ομάδων αντίστασης  τόσο στην κοινωνία όσο και στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης.

Το σημερινό πανεπιστήμιο  λειτουργεί για τις ανάγκες του κεφαλαίου και των ολίγων, πλάθοντας μελλοντικούς δούλους και αφεντικά καθώς καλλιεργεί και τις ταξικές διαφορές μεταξύ τους. Παράλληλα ο χώρος του πανεπιστημίου έχει μετατραπεί σε κομματικό φυτώριο στο οποίο διαιωνίζονται καταπιεστικοί θεσμοί όπως αυτός της εκπροσώπησης και καλλιεργείται ο ατομικισμός. Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα διέπεται από τις έννοιες της ελευθερίας, της ισοτιμίας, της αμεσοδημοκρατίας, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, της απεριόριστης και άνευ όρων  παροχής γνώσης, η οποία να είναι απαλλαγμένη από κάθε έννοια κέρδους και συμφερόντων.

Ωθούμενοι, λοιπόν, από την κατάσταση αυτή δημιουργούμε ένα αυτόνομο σχήμα παρέμβασης στο χώρο των ‘’δημόσιων’’ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ειδικότερα στο χώρο του τμήματός μας.

Ως αυτόνομο σχήμα λειτουργούμε σύμφωνα με και με στόχο την αυτοοργάνωση, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αντικαπιταλιστική και την αντιφασιστική δράση. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας και ιεράρχησης στην κοινωνία και στις σχολές. Στόχος του σχήματος δεν είναι η συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες αντιπροσώπευσης φοιτητών και πόσο μάλλον σε Δ.Σ σχολών, Συμβούλια Διοίκησης κ.α. καθώς πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται από τα κάτω με συλλογικές και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες

Οι διαδικασίες του σχήματος είναι ανοιχτές σε όποιον θέλει να συμμετάσχει σε αυτό και προφανώς συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά του.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Αυτόνομο  σχήμα  γεωλογικού